Wroot Travis Charity C of E Primary School

Primary Field Lane, Wroot DN9 2BN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 47,100 9,900 £1,410 £653 n/a
Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 1,100 kWh o nwy a0 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£32 eleni. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£330 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£44 310 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£360 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Wroot Travis Charity C of E Primary School Staff

Wroot Travis Charity C of E Primary School Pupils