Wye School

Secondary Kempe Centre, Olantigh Road, Wye, Ashford, Kent TN25 5EJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 209,000 34,300 £42,100 £15,800 -5.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,800 378 £137 n/a -0.8%
Y llynedd 369,000 77,500 £28,100 £3,920 n/a
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 12 Ion 2022 - 30 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 10%, gan gostio £80 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £120 ac wedi cynhyrchu 190 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£7,700 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£14,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£16,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,000 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,100 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd