Ysgol Gymraeg Lon Las

Primary Ysgol G G Lon Las Walters Rd Llansamlet Swansea SA7 9RW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,470 337 £1,280 n/a -14%
Y llynedd 200,000 31,200 £50,300 £27,300 +9.7%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 21 kW yn y gaeaf i 14 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,500 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £96 ac wedi cynhyrchu 60 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£40,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£45,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£18,000 8,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 690 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023

Ysgol Gymraeg Lon Las Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gymraeg Lon Las mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council