Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago

Primary James street, Pontarddulais, Swansea Sa48JA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 847 82.2 £314 n/a +2.5%
Y llynedd 41,500 6,910 £9,990 £1,590 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 877 184 £92.20 n/a -1.1%
Y llynedd 111,000 23,400 £5,390 £1,670 -21%
Trydan data: 28 Chwe 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 770 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £77 ac wedi cynhyrchu 150 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 4.2% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £310 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,300 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,400 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,300 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,700 780 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,100 9,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 18fed Meh 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Mai 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Siarad â'r gofalwr am ddiffodd y gwres a'r dŵr poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Llun 4ydd Ebr 2022

Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago Staff

Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council