Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

Primary 150 Heol Gwyrosydd, Penlan, Swansea SA5 7BX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,420 221 £898 n/a -1.6%
Y llynedd 118,000 17,500 £29,400 £12,600 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,060 223 £112 n/a +11%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 25 Mai 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 21 Ebr 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 12 kW yn y gaeaf i 7.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,600 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 340 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £76 ac wedi cynhyrchu 45 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 640 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£19,000 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,600 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Meh 2023

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw Staff

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council