Faint o bŵer mae eich offer trydanol yn ei ddefnyddio?

Defnyddiwch ddata byw i ddarganfod faint o bŵer y mae offer TGCh yn ei ddefnyddio

10 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd
Mae ein porthiant Data Byw yn dangos faint o ynni mae eich ysgol yn ei ddefnyddio YN AWR. Mae'n dangos newidiadau yn syth.  Diffoddwch olau a bydd y porthiant Data Byw yn ymateb.

Mae bron fel bod hudolus sy'n gwybod popeth sy'n digwydd yn eich ysgol sy'n defnyddio pŵer.  Genie ynni efallai.  Nid oes unrhyw beth y gallwch chi ei droi ymlaen neu i ffwrdd nad yw'n gwybod amdano.

Gallwch chi ddefnyddio'r genie ynni hwn i ddarganfod faint o ynni mae'r offer yn eich ysgol yn ei ddefnyddio.

Defnyddiwch y cwestiynau ar ein taflen waith i ddeall mwy am y defnydd o drydan mewn gwahanol ystafelloedd ac ardaloedd yn eich ysgol.

Lawrlwytho adnoddau