Cyflwyno Data Byw i CA1

Cyflwynwch yr arddangosfa data byw i'ch disgyblion ieuengaf

10 CA1 Dinasyddiaeth Mathematics and Numeracy
Dychmygwch fod yna fod pwerus sy'n gallu gweld popeth sy'n digwydd unrhyw le yn eich ysgol ar unrhyw adeg.  Gall y bod hollwybodus hwn weld hyd yn oed y weithred leiaf - fel fflicio switsh golau ymlaen.

Mae ein harddangosfa data ynni byw yn debyg i hynny - bod holl wybodus fel genie, sy'n gwybod am bob defnydd unigol o ynni yn eich ysgol.

Ni fyddwch yn gallu gwneud un peth yn ymwneud ag ynni heb yn wybod iddo.

Gofynnwch i'ch disgyblion ddychmygu sut olwg sydd ar y Genie Ynni a beth mae ganddo reolaeth drosto yn yr ysgol, ac yna tynnwch lun ohono ar ein taflen waith y gellir ei lawrlwytho.

 
 
 

Lawrlwytho adnoddau