Offeryn Cymharu Ysgolion

Gweld sut mae ysgolion o fewn yr un ardal ymddiriedolaeth aml-academi (MAT) neu awdurdod lleol yn cymharu ar draws ystod o feincnodau perfformiad ynni

Defnyddiwch opsiynau isod i gymharu 857ysgol â 37 meincnod

  • Nodwch enghreifftiau o arfer gorau
  • Nodwch yr ysgolion sydd angen y cymorth mwyaf
  • Cymharwch berfformiad unigol ag ysgolion â nodweddion tebyg

Cymharwch ysgolion yn ôl gwlad

Cymharwch ysgolion yn ôl math

Cymharwch ysgolion mewn grwpiau