All Saints Catholic Academy Trust

Rydym yn gweithio gyda 0 o ysgolion yn yr ymddiriedolaeth aml-academi hon.

Rydym yn cynnal dadansoddiad dyddiol ar gyfer pob ysgol i nodi'r meysydd lle mae'r cyfleoedd mwyaf i leihau costau ac allyriadau carbon.

Mae'r dudalen hon yn crynhoi'r arbedion posibl hyn ar draws y grŵp cyfan hwn o ysgolion. Cliciwch ar bennawd i weld yr arbedion ar gyfer ysgolion unigol ac archwilio'r dadansoddiad manwl.

Arbedion
Tanwydd Ysgolion Ynni (kWh) Cost (£) CO2 (kg)