Aspire Academy

Special Frome Road, Odd Down, Bath BA2 5RF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,380 477 £356 n/a +5.1%
Y llynedd 129,000 21,600 £19,300 £18,300 +9.7%
Trydan data: 3 Meh 2011 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£7,200 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£18,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£10,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£880 980 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,300 3,900 kg CO2
£26,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
1 weithred

Aspire Academy joined Energy Sparks!

Mer 5ed Awst 2020