Breckland School

Secondary Crown Street, Brandon IP27 0PE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,540 456 £681 n/a +3.6%
Y llynedd 205,000 33,800 £30,700 £11,300 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 124 26 £3.71 n/a -44%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 22 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 26 kW yn y gaeaf i 13 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,900 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3.6%, gan gostio £24 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,500 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,800 6,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£5,700 6,700 kg CO2
£41,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£400 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Breckland School Pupils