Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal ymgyrch i hysbysu staff a disgyblion am bwysigrwydd cynllun yr ystafell ddosbarth er mwyn cadw'r gwres i redeg yn effeithlon

Gwe 26ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 26ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Siarad â'r gofalwr am ddiffodd y gwres a'r dŵr poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Gwe 26ain Mai 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 3ydd Maw 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 25ain Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Llun 12fed Medi 2022