Dangosfwrdd Oedolion

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 763 75.2 £114 n/a -1.3%
Y llynedd 35,600 6,640 £5,340 dim -19%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,550 956 £137 n/a -11%
Y llynedd 189,000 39,700 £5,670 £2,310 n/a
Trydan data: 20 Chwe 2019 - 25 Maw 2023. Nwy data: 16 Ebr 2021 - 25 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£240 3,400 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,400 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£540 3,800 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£160 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 3ydd Maw 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 25ain Tach 2022
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ion 2022
2019
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â staff y swyddfa i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Llun 25ain Maw 2019

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i thermostatau'r ysgol

Llun 25ain Maw 2019
2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Review school heating timings

Iau 28ain Chwe 2019
2019
1 weithred

Coit Primary School joined Energy Sparks!

Llun 14eg Ion 2019

Coit Primary School Pupils