Dundry Primary School

Primary 110 Dundry Lane, Dundry, Bristol BS41 8JE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 531 67.2 £79.60 n/a -12%
Y llynedd Data ar gael o Sad 01 Gorff 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 88.8 18.6 £2.66 n/a -14%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Gorff 2022 - 31 Mai 2023. Nwy data: 3 Maw 2023 - 29 Mai 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£490 590 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£990 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Llun 24ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 24ain Ebr 2023
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Maw 1af Tach 2022

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022

Dundry Primary School Pupils