Park Road Support Centre

Special Park Road, Frome BA11 1EU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Nwy data: 8 Maw 2023 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

Park Road Support Centre Pupils