Peasedown St John Primary

Primary Bath Road, Peasedown St John BA2 8SL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,120 138 £318 n/a -2.6%
Y llynedd 105,000 13,000 £15,800 £4,020 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 116,000 24,300 £3,470 dim n/a
Trydan data: 21 Medi 2017 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Gorff 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 3.5% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £210 dros y flwyddyn nesaf. 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, defnyddiwyd 41% o drydan pan oedd yr ysgol ar gau, gan gostio £6,500. Mae hyn yn dda o’i gymharu â llawer o ysgolion, ond a allech chi leihau’r defnydd o drydan y tu allan i oriau hyd yn oed yn fwy?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,900 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£330 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,000 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£190 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
8 o weithredoedd

Started working towards an energy saving target

Llun 21ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 21ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Llun 21ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 21ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 21ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Gwe 11eg Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 1af Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 1af Tach 2022
2022
1 weithred

Uwchraddiwyd gweinyddion TG

Llun 1af Awst 2022

Peasedown St John Primary Pupils