Penygaer Primary School and Ysgol Dewi Sant

Primary Bryndulais Avenue, Llanelli SA14 8RS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,650 304 £1,110 n/a -0.9%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 263 55.2 £24.20 n/a -73%
Y llynedd 316,000 66,300 £11,500 £4,190 n/a
Trydan data: 23 Tach 2022 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 6 Hyd 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 520 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £19 ac wedi cynhyrchu 110 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 3.2% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £620 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,400 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,200 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£4,200 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£5,200 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,400 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Penygaer Primary School and Ysgol Dewi Sant Staff

Penygaer Primary School and Ysgol Dewi Sant Pupils