Carmarthenshire/Sir Gâr

Rydym yn gweithio gyda 19 o ysgolion yn y grŵp hwn.

Crynodeb o'r defnydd diweddar o ynni ar draws ysgolion yn y grŵp hwn.

Lawrlwytho fel CSV
Trydan Nwy
Ysgol Wythnos ddiwethaf Y llynedd Wythnos ddiwethaf Y llynedd
Bryngwyn School -4.7% -2.4% -7.7% n/a
Halfway CP School -1.3% +13% -11% n/a
Model Church In Wales School -15% - +1.3% -
Penygaer Primary School and Ysgol Dewi Sant -0.9% - -73% n/a
Ysgol Bro Brynach +4.7% - - -
Ysgol Bro Dinefwr -0.9% -2.6% -1.9% n/a
Ysgol Coedcae School -1.0% +0.6% +0.5% n/a
Ysgol Gwynfryn +3.8% n/a - -
Ysgol Gymraeg Brynsierfel +1.4% -0.0% +12% n/a
Ysgol Gymraeg Rhydaman -0.6% - -2.9% n/a
Ysgol Gymraeg Teilo Sant +7.0% -40% -13% n/a
Ysgol Gymunedol Peniel +20% +9.2% - -
Ysgol Hafodwenog - - - -
Ysgol Llangadog -1.2% +2.5% -1.5% n/a
Ysgol Maes Y Gwendraeth +0.0% +17% -6.7% -
Ysgol Pen Rhos -14% +4.1% -8.3% n/a
Ysgol Pontyberem - - - -
Ysgol Rhys Prichard +3.0% +4.7% -36% -
Ysgol Trimsaran -3.7% +13% -19% n/a