Ysgol Coedcae School

Secondary Trostre Road, Llanelli SA15 1LJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,460 654 £2,710 n/a -1.0%
Y llynedd 284,000 40,800 £75,900 £19,800 +0.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,550 535 £234 n/a +0.5%
Y llynedd 666,000 140,000 £27,100 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 6 Hyd 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  43% sy'n costio£70 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 15.7C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £540.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,300 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£9,600 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,000 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£31,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 21ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 21ain Maw 2023

Ysgol Coedcae School Pupils