Carmarthenshire/Sir Gâr

Rydym yn gweithio gyda 12 o ysgolion yn y grŵp hwn.

Gweld cymhariaeth o ddefnydd trydan a nwy ar draws nifer o feincnodau allweddol. Neu archwiliwch yr holl feincnodau cymharu ysgolion ar gyfer y grŵp hwn.

Trydan

Dadansoddiad llwyth sylfaenol

Sut mae llwyth sylfaenol eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

Gweld cymhariaeth fanwl

Dadansoddiad o ddefnydd trydan brig

Sut mae dadansoddiad defnydd trydan o fewn dydd eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Newidiadau hirdymor yn y defnydd o drydan

Sut mae’r newidiadau hirdymor yn nefnydd trydan eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

Gweld cymhariaeth fanwl

Defnydd o drydan y tu allan i oriau ysgol

Sut mae defnydd trydan y tu allan i oriau ysgol yn eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

Gweld cymhariaeth fanwl


Newidiadau hirdymor yn y defnydd o nwy

Sut mae'r newidiadau hirdymor yn nefnydd nwy eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd ag arwynebedd llawr tebyg?

Gweld cymhariaeth fanwl

Defnydd o nwy y tu allan i oriau ysgol

Sut mae defnydd nwy eich ysgolion y tu allan i oriau ysgol yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd ag arwynebedd llawr tebyg?

Gweld cymhariaeth fanwl

Dadansoddiad rheolaeth gwres

Sut mae dadansoddiad rheoli gwres eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd ag arwynebedd llawr tebyg?

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Dadansoddiad rheolaeth thermostatig

Sut mae dadansoddiad rheolaeth thermostatig eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd ag arwynebedd llawr tebyg?

0

Gweld cymhariaeth fanwl