Preston School Academy

Secondary Monks Dale, Yeovil, Somerset BA21 3JD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,020 608 £903 n/a -0.9%
Y llynedd Data ar gael o Llun 09 Hyd 2023
Trydan data: 9 Hyd 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 100 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 100 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 17% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £3,700 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Preston School Academy Pupils