Westfield Primary School

Primary Longfellow Road, Radstock BA3 3XX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,230 258 £36.80 n/a +11%
Y llynedd 256,000 53,700 £7,670 £2,870 n/a
Nwy data: 7 Gorff 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 600 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £18 ac wedi cynhyrchu 130 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 24 kWh yn costio tua 71c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£3,400 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£680 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2017
1 weithred

Westfield Primary School joined Energy Sparks!

Gwe 1af Medi 2017

Westfield Primary School Pupils