Writhlington School

Secondary Knobsbury Lane, Writhlington, Radstock BA3 3NQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,790 724 £1,470 n/a -3.0%
Y llynedd 481,000 57,000 £72,200 £33,200 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 13,300 2,800 £400 n/a +13%
Y llynedd 1,020,000 214,000 £30,600 dim n/a
Trydan data: 20 Rhag 2021 - 27 Medi 2023. Nwy data: 14 Medi 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 3,200 kWh o nwy gan gostio £96. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.5C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £700.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£2,300 32,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£27,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£33,000 36,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,000 56,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,900 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Writhlington School Pupils