Ysgol Gwynfryn

Primary Ysgol Gwynfryn, Heol y Meinciau Pontyates SA15 5SN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 534 51.5 £224 n/a +2.3%
Y llynedd 23,600 4,020 £6,020 £3,260 n/a
Trydan data: 3 Meh 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 23% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £490 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 1.1 kW yn y gaeaf i 0.55 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £210 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,000 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,300 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£660 290 kg CO2
£2,900 Dysgu rhagor