Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Primary Ysgol Gymraeg Teilo Sant Stryd Rhosmaen Llandeilo Sir Gaerfyrddin SA19 6LU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 412 47.5 £173 n/a +7.0%
Y llynedd 31,500 5,540 £7,230 £445 -40%
Nwy Wythnos ddiwethaf 123 25.9 £11.30 n/a -13%
Y llynedd 74,700 15,700 £3,140 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 6 Hyd 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7%, gan gostio £11 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 1.3 kW yn y gaeaf i 0.82 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £440 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,800 930 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,200 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,300 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,200 530 kg CO2
£4,600 Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£420 180 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Ysgol Gymraeg Teilo Sant Pupils