Ysgol Llangadog

Primary Ysgol Llangadog Llangadog Sir Gaerfyrddin SA19 9HP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 710 56.9 £298 n/a +2.0%
Y llynedd 39,300 5,340 £9,710 £5,830 +2.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 413 86.7 £37.90 n/a +14%
Y llynedd 168,000 35,400 £6,170 £2,900 n/a
Trydan data: 10 Ion 2019 - 25 Medi 2023. Nwy data: 27 Hyd 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.9 kW yn y gaeaf i 2.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,300 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £180 ac wedi cynhyrchu 450 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,900 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,100 9,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,000 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,900 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,700 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd