Ysgol Maes Y Gwendraeth

Secondary 74 Heol-Y-Parc Cefneithin, Llanelli SA14 7DT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 15,200 1,790 £6,390 n/a +0.0%
Y llynedd 778,000 129,000 £204,000 £138,000 +17%
Nwy Wythnos ddiwethaf 7,060 1,480 £649 n/a -6.7%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 17 Rhag 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 110,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 700 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £180 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£31,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£220,000 87,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£170,000 66,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£79,000 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£44,000 18,000 kg CO2
£100,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Ysgol Maes Y Gwendraeth Pupils