Ysgol Rhys Prichard

Primary Cilycwm road, Llandovery SA200DY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,580 234 £664 n/a +2.7%
Y llynedd 74,200 8,990 £19,400 £8,910 +4.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 411 86.4 £37.80 n/a +14%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 27 Ebr 2023 - 16 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,200 900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£14,000 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£14,000 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,100 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023

Ysgol Rhys Prichard Pupils