Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Mynd i weithdy disgyblion Sbarcynni i roi hwb i daith arbed ynni a lleihau carbon eich ysgol

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5
Mae gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni yn ffordd wych i'ch disgyblion ddechrau ar eich taith lleihau carbon. Byddant yn dysgu sut i lywio o amgylch Sbarcynni, dadansoddi graffiau, darganfod y ffyrdd niferus y gallant fynd i'r afael ag effaith amgylcheddol eu hysgol a'u cymuned, a chael eu hysbrydoli gan weithredoedd disgyblion eraill tebyg iddynt. Archebwch weithdy.