Cynnal arolwg trafnidiaeth

Cynhaliwch ein harolwg trafnidiaeth i ddarganfod faint o garbon y mae cymudo i'r ysgol yn ei ollwng.

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5
Byddwch yn gweld ein cyswllt arolwg cludiant ysgol ar eich dangosfwrdd yn y rhybuddion glas.

Gallwch ddarganfod sut i ddefnyddio hwn trwy  wylio ein fideo 'sut i'

Trwy gwblhau'r arolwg byddwch yn darganfod faint o allyriadau CO2 a grëwyd wrth i chi deithio i'r ysgol.  Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i gymryd camau i dorri ar eich cymudo. 

Chi sydd i benderfynu sut i gynnal yr arolwg.  Mae rhai ysgolion yn gofyn i ddisgyblion gwblhau'r arolwg wrth iddynt fynd i mewn i dir yr ysgol.  Mae eraill yn cynnal yr arolwg yn ystod amser tiwtor dosbarth neu gofrestru. 

Ar hyn o bryd dim ond mewn un grŵp ysgol y gallwn gofnodi allyriadau trafnidiaeth y dydd.  Mae hyn yn golygu os ydych chi eisiau cymharu gwahanol ddosbarthiadau, at ddibenion cystadleuol neu ddibenion eraill, bydd angen i chi adio'r allyriadau unigol ar wahân - her fathemateg ddyddiol!