Adolygwch berfformiad gwresogi eich pwmp gwres neu'ch pwmp gwres

20 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Mae gosod pwmp gwres yn ffordd carbon isel o gynhesu adeilad.   Mae'n dechneg sy'n tyfu mewn poblogrwydd mewn cartrefi ar hyd a lled y wlad. Ond ychydig iawn o ysgolion sy'n defnyddio pympiau gwres o hyd.  Felly sut byddai'n perfformio mewn ysgol fel eich un chi?  Gadewch i ni ymchwilio a darganfod. Dechreuwch y gweithgaredd hwn cyn i'ch pwmp gwres gael ei droi ymlaen fel y gallwch gymharu eich defnydd o ynni cyn ac ar ôl gosod.