Deall biliau ynni a defnydd ynni cartref

Canllaw i ddarllen biliau ynni a deall defnydd ynni cartrefi

10 CA3 Mathemateg a Rhifedd
Mae dysgu sut i ddarllen biliau a chyllidebu ar gyfer defnydd ynni yn y cartref yn sgil bywyd pwysig.  

Mae’r gweithgaredd CA3 hwn yn cynnwys:

  • cymharu faint o ynni mae offer yn ei ddefnyddio
  • deall labeli ynni
  • cyllidebu costau ynni cartrefi
  • darllen biliau ynni
  • cyfrifo ein defnydd o ynni
  • deall terminoleg