Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Dangoswch i'r disgyblion sut mae'r camau a gymerant yn cyfrannu at gynhesu ein planed

10 CA1 CA2 CA3 Gwyddoniaeth
Mae deall y carbon rydym yn ei allyrru fel unigolion a sefydliadau yn hanfodol os ydym am leihau'r effaith negyddol a gawn ar ein hamgylchedd. Bydd y gweithgaredd hwn yn dangos i ddisgyblion sut mae'r camau a gymerant yn cyfrannu at gynhesu ein planed.

Lawrlwytho adnoddau