Dadansoddi data solar ysgol

Dadansoddi data o baneli solar eich ysgol neu ysgol arferol gyda phaneli solar ar Sbarcynni

10 CA2 CA3 Mathemateg a Rhifedd
Mae gan lawer o ysgolion baneli ffotofoltäig sy'n cynhyrchu ynni o olau'r haul. Mae'r paneli hyn yn lleihau defnydd trydan yr ysgol o'r Grid Trydan Cenedlaethol ac yn lleihau allyriadau carbon yr ysgol, gan mai ychydig iawn o garbon y mae trydan a gynhyrchir o baneli solar yn ei gynhyrchu. Mae paneli solar hefyd yn arbed arian i ysgolion. 

Mae ein taflen waith y gellir ei lawrlwytho ar y dde yn defnyddio’r data o un o’n hysgolion Sbarcynni i archwilio faint o ynni y gall paneli solar ei ddarparu a faint y gallai hyn ei gostio.

Lawrlwytho adnoddau