Reading

Mae Energy Sparks yn gweithio gydag 1 ysgol ar hyn o bryd Reading.

Os hoffech i Sbarcynni gefnogi eich ysgol i leihau ei hallyriadau carbon, cofrestrwch yma.

Thameside Primary School

Harley Road, Caversham, Reading RG4 8DB