Abbot Alphege Academy

Primary Beckford Drive, Lansdown, Bath BA1 9AU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 903 148 £325 n/a +7.2%
Y llynedd 38,500 5,230 £9,210 £4,950 -11%
Trydan data: 2 Awst 2021 - 18 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 51% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 3,200 kWh sydd wedi costio £1,100. Mae hyn yn gynnydd o 1,100 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 38 kg CO2 ychwanegol.
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 69% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 550 kWh o gymharu â320 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,900 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,700 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£790 550 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 17eg Gorff 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Abbot Alphege Academy Pupils