Arden Grove Infant and Nursery School

Infant Cottinghams Drive, Hellesdon, Norwich NR6 6QA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 47,000 8,010 £7,040 £1,430 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 809 170 £24.30 n/a +12%
Y llynedd 85,400 17,900 £2,560 dim -8.8%
Trydan data: 15 Medi 2021 - 28 Awst 2023. Nwy data: 21 Hyd 2020 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.5 kW yn y gaeaf i 2.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £320 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£450 570 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£350 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,000 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£450 510 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Arden Grove Infant and Nursery School Staff

Arden Grove Infant and Nursery School Pupils