Bishop Vaughan Catholic School

Secondary Mynydd Garnlwyd Road. Morriston, Swansea SA6 7QG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,710 763 £2,860 n/a +16%
Y llynedd 397,000 65,600 £94,700 £29,700 -1.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,890 608 £304 n/a +23%
Y llynedd 659,000 138,000 £30,100 dim -20%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 31 Awst 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 200 kWh o nwy gan gostio £21. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £1,600.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,300 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£7,900 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£21,000 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£46,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£5,300 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Bishop Vaughan Catholic School Staff

Bishop Vaughan Catholic School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Bishop Vaughan Catholic School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council