Fosse Way School

Special Longfellow Road, Westfield, Radstock BA3 3AL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 279,000 46,200 £67,900 £58,600 n/a
Trydan data: 20 Rhag 2021 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 5.2% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 3,800 kWh o gymharu â3,600 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £3,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,000 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£58,000 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£24,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£13,000 7,300 kg CO2
£46,000 Dysgu rhagor

Fosse Way School Pupils