Francis Holland School - Sloane Square

Mixed primary and secondary 39 Graham Terrace, London SW1W 8JF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 688,000 145,000 £20,600 £5,050 360%
Nwy data: 28 Hyd 2019 - 3 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 520% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Gwener 7 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 18,000 kWh o nwy sydd wedi costio £540. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 15,000 kWh a 3,200 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 960 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £29 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,600 39,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£5,200 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,400 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Francis Holland School - Sloane Square Staff

Francis Holland School - Sloane Square Pupils