Dangosfwrdd Oedolion

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,070 208 £311 n/a -0.4%
Y llynedd 86,500 16,100 £13,000 £6,410 +3.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,230 1,100 £157 n/a -15%
Y llynedd 139,000 29,200 £4,170 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Maw 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 25 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,300 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,400 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,800 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,700 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,200 8,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 16eg Ion 2023

Hafod Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Hafod Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council