Harry Gosling Primary School

Primary Fairclough Street, London E1 1NT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,030 207 £305 n/a -3.8%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,950 620 £88.60 n/a +102%
Y llynedd 272,000 57,100 £8,160 £105 -22%
Trydan data: 1 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Nwy data: 7 Ebr 2020 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 18.4C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £96.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 600 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £18 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,800 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£370 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£88 1,200 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£440 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£4,800 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harry Gosling Primary School Staff

Harry Gosling Primary School Pupils