Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Inkersall Spencer Academy, Monday, 19 December 2022
5 Gweithredwr newid KS1, KS2, KS3, KS4, KS5

What you did

we labeled electrical items with green- on  the light switch, red on the humidifier, iwb plugs (as these are all ready on timers) and yellow stickers on the laptop charges for staff. We also emptied out our class recycling bins into the big recycling bin.

Disgrifiad o'r gweithgaredd

Bydd disgyblion yn nodi’r holl offer TG, teclynnau a goleuadau drwy’r ysgol ac yn nodi pa rai y gellir eu diffodd gan ddefnyddio system codio goleuadau traffig.