Inkersall Spencer Academy

Primary Inkersall Green Road, Inkersall, Chesterfield, Derbyshire, S43 3SE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,060 203 £308 n/a +5.8%
Y llynedd 93,100 15,400 £14,000 £4,700 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 174 36.5 £5.22 n/a -0.8%
Y llynedd 235,000 49,300 £7,040 £581 -33%
Trydan data: 11 Ebr 2022 - 27 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.3 kW yn y gaeaf i 2.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,300 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 5.8%, gan gostio £17 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,000 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,000 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,500 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,700 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£600 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
4 o weithredoedd

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Mer 7fed Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch wasanaeth am y cymudo carbon uchel

Llun 5ed Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Llun 5ed Meh 2023
2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cyflwyno polisi ar leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau o argraffu a llungopïo.

Mer 24ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal diwrnod thema teithio cynaliadwy

Llun 15fed Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Monitro lefelau golau mewn ystafelloedd dosbarth

Sul 14eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i faint o ynni mae teuluoedd yn ei ddefnyddio gartref

Gwe 5ed Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal diwrnod thema teithio cynaliadwy

Iau 4ydd Mai 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Iau 27ain Ebr 2023

Inkersall Spencer Academy Pupils