Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch wasanaeth am y cymudo carbon uchel

Llun 5ed Meh 2023
2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cyflwyno polisi ar leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau o argraffu a llungopïo.

Mer 24ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Monitro lefelau golau mewn ystafelloedd dosbarth

Sul 14eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i faint o ynni mae teuluoedd yn ei ddefnyddio gartref

Gwe 5ed Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal diwrnod thema teithio cynaliadwy

Iau 4ydd Mai 2023
2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Iau 27ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal ymgyrch ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan - gradd Her 1

Maw 18fed Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 18fed Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwiliwch i golli gwres yn eich ysgol gyda chamera delweddu thermol

Maw 18fed Ebr 2023
2023
10 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Mer 29ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Archwiliad ynni o geginau'r ysgol

Mer 29ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Llun 27ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - adolygu amseriadau gwresogi

Llun 27ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi'ch defnydd o ynni yn yr ysgol - beth sy'n digwydd yng nghegin yr ysgol?

Llun 27ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwiliwch i golli gwres yn eich ysgol gyda chamera delweddu thermol

Llun 27ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r pennaeth a llywodraethwyr yr ysgol i greu polisi ynni

Llun 27ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â busnes yr ysgol neu’r rheolwr ystad am wella effeithlonrwydd goleuadau’r ysgol

Llun 6ed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch archwiliad goleuo o'ch ysgol

Llun 6ed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Troi gwres yr ysgol i lawr 1°C

Llun 6ed Maw 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Booking a session to look at saving heat

Maw 28ain Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 17eg Chwe 2023
2022
6 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â gofalwr yr ysgol am wella rheolyddion gwresogi

Llun 19eg Rhag 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Llun 19eg Rhag 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Llun 19eg Rhag 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am offer sy'n defnyddio ynni gartref ac yn yr ysgol

Gwe 16eg Rhag 2022

Turn-off screen savers on computers

Mer 14eg Rhag 2022

Dechreuwyd ymgyrch i gadw'r drysau a'r ffenestri ar gau pan fydd y gwres ymlaen

Sul 11eg Rhag 2022
2022
6 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 21ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dweud wrth arweinwyr beth rwyt ti am iddyn nhw ei wneud am newid hinsawdd

Gwe 18fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Gwe 18fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 14eg Tach 2022

Started working towards an energy saving target

Llun 14eg Tach 2022

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Llun 14eg Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 19eg Medi 2022