Leigh Academy Tonbridge

Secondary Hayesbrook Academy, Brook Street, Tonbridge, Kent TN9 2PH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,330 1,280 £1,340 n/a -3.5%
Y llynedd 356,000 60,900 £74,300 £51,700 -19%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,980 627 £224 n/a +137%
Y llynedd 441,000 92,700 £33,000 dim +0.7%
Trydan data: 15 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 19 Mai 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 29 kW yn y gaeaf i 19 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,600 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,700 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £220 ac wedi cynhyrchu 320 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,100 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£28,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£52,000 42,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£17,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

Leigh Academy Tonbridge Pupils