Longfield Academy

Secondary Main Road, Longfield DA3 7PH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,240 821 £1,740 n/a -2.8%
Y llynedd 522,000 86,800 £110,000 £61,600 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,510 316 £113 n/a +32%
Y llynedd 263,000 55,200 £19,700 dim -28%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Nwy data: 19 Mai 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 63 kW yn y gaeaf i 21 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £12,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 780 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£11,000 9,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,100 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£27,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£61,000 49,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£18,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Longfield Academy Pupils