Meade Hill School

Special Chain Rd, Manchester M9 6GN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,160 328 £1,540 n/a +16%
Y llynedd 131,000 21,800 £56,500 £52,700 -2.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,800 378 £108 n/a -2.7%
Y llynedd 177,000 37,100 £18,100 £6,860 -9.4%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 1 Maw 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7.7% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £2,200 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 16%, gan gostio £200 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£24,000 8,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£19,000 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£60,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,400 8,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Meade Hill School Pupils