Oasis Academy - Longmeadow

Primary Broadcloth Lane, Trowbridge BA14 7HE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 975 95.4 £302 n/a +12%
Y llynedd 51,900 8,510 £19,800 £12,000 -9.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 704 148 £42.20 n/a -5.2%
Y llynedd 95,200 20,000 £8,120 dim n/a
Trydan data: 29 Hyd 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 11 Gorff 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 12%, gan gostio £32 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.1 kW yn y gaeaf i 3.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,200 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,300 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,500 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,700 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£350 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,200 1,200 kg CO2
£9,900 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Longmeadow Pupils