Pentrechwyth Primary School

Primary Bonymaen Road, Pentrechwyth SA1 7AP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 647 16.2 £240 n/a -3.3%
Y llynedd 42,000 2,770 £10,700 £3,830 -2.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,420 298 £149 n/a +14%
Y llynedd 124,000 26,100 £6,300 £2,120 -3.9%
Trydan data: 12 Maw 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.4C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £150.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £110 ac wedi cynhyrchu 190 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£940 390 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,700 7,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,300 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£840 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,800 790 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Pentrechwyth Primary School Staff

Pentrechwyth Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Pentrechwyth Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council